TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelné čerpadlo (TČ) využívá energii ze vzduchu, vody a země. Vyberte si tepelné čerpadlo, které vyhovuje vašemu domu – ať už se jedná o novostavbu nebo modernizaci, instalaci v interiéru nebo exteriéru, existují modely pro každou prostorovou situaci.

Vytápěcí systém s tepelným čerpadlem se vám i vašemu životnímu prostředí vyplatí v mnoha ohledech: získáte vytápěcí systém odolný vůči budoucnosti a snížíte emise CO2.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tyto tepelná čerpadla se hodí do teplejších prostředí, efektivněji tak využívají okolní teplotu. Mají vcelku bezproblémovou instalaci kdekoliv vně domu, hodí se i pro rekonstrukce. Čerpadla vzduch-voda navíc mají výhodu v relativně nižších pořizovacích nákladech.

Tepelná čerpadla země-voda

Tyto tepelná čerpadla využívají solární energii nahromaděnou v půdě. Jejich instalace je o něco náročnější, vzhledem k tomu, že je potřeba umístit potrubí do země, zato ale mají nejvyšší účinnost, a tedy i nejlevnější provoz. Navíc jsou bezhlučná, proto je můžete bez obav umístit i uvnitř objektu.

Získejte dotaci od státu

Na tepelná čerpadla jsou aktuálně poskytovány dotace z programů Nová Zelená Úsporám

Odkud získává tepelné čerpadlo energii zdarma?

Ze vzduchu

Vzduch ohřátý sluncem je dostupný všude. V zimě, kdy je potřeba nejvíce tepla na vytápění, je vzduch jako zdroj tepla nejchladnější. Tepelná čerpadla vzduch-voda však mohou získat dostatek energie pro vytápění i při venkovní teplotě vzduchu -20 °C.

Výhodou je snadná instalace tepelného čerpadla vzduch-voda, protože odpadají rozsáhlé zemní práce nebo vrtání studní.

Ze země

Tepelná čerpadla země-voda absorbují teplo z půdy prostřednictvím podzemních trubek, kterými proudí organická solanka. Tato směs nezamrzá a předává zachycené teplo do výparníku tepelného čerpadla.

Jsou ideální volbou pro rodinné domy s vhodným pozemkem. Tepelné čerpadlo získává energii ze země pomocí vertikálního vrtu nebo zemního kolektoru.

Z vody

Tepelné čerpadlo voda-voda je vlastně jen jiným využitím systému země-voda, kde se energie čerpá z vodního zdroje. Může to být například studna nebo povrchový vodní tok, tj. potok, řeka, velký rybník nebo jezero.

Spotřeba vody na vytápění je však vysoká, musíme počítat alespoň s 0,3 m3/h na 1 kW tepelné ztráty domu. Pro běžný rodinný dům je to 2 až 5 m3/hod.