DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

VYUŽIJTE MOŽNOST ZÍSKAT DOTACI NA POŘÍZENÍ NOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA

Program Čistá energie Praha 2022 – 2023

  • Teplené čerpadlo VZDUCH-VODA
  • Tepelné čerpadlo VZDUCH-VZDUCH
  • Instalaci akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3.a vyšší třídy

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-voda, vzduch-vzduch můžete získat, pokud nahradí:

Instalace tepelného čerpadla (instalace tepelného čerpadla v novostavbě, náhrada původního zdroje tepla, tj. plynového kotle, elektrokotle, Waw, aj., tepelným čerpadlem)

Maximální výše dotace

  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
  • Instalace solárního termického systému
  • Instalaci akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3.a vyšší třídy- 8000

 

 

Od září 2024 bude platit zákaz vytápění starými kotli na tuhá paliva, jinak hrozí pokuta. Stát, ale podporuje výměnu kotlů pomocí dotace Nová zelená úsporám, Čistá energie Praha 2022-2023.

Případně pro domácnosti s nízkými příjmy je pak určena tzv. Kotlíková dotace. Kotlíkové dotace jsou pro rok 2022 již ukončeny. Výzva pro rok 2023 nebyla zatím vypsána, nicméně začíná se připravovat nová výzva.

Každý z programu má své specifika a podmínky. Proto nás neváhejte kontaktovat pro více informací.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů.